+358 40 596 7309 juhani.hodju[at]jhps.fi

Digijohtaja palveluna

 Tehosta toimintojasi digiteknologioita hyödyntämällä

 

Tietohallintopäällikkö palveluna

 Säästä tietohallinnon kokonaiskustannuksissa

 

Projektipäällikkö palveluna

 Säästä projektin kokonaiskustannuksissa

 

Tehosta toimintojasi

Hinnoittelu

Palveluiden hinnoittelu perustuu tilattavaan tuntimäärään. Toistuvissa tietohallintopalveluissa myös kiinteä kuukausihinta on mahdollinen.

Joustavuus

Voit ostaa palveluita sillon kun niitä tarvitset ja juuri sen määrän kuin tarvitset. Liiketoimintasi tarpeet määrittävät palvelun määrän ja ajankohdan.

Luottamuksellisuus

Palvelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Salassapitosopimus takaa ostajalle sopimukseen perustuvan turvan ja myyjälle vahvan motivaation tiedon turvaamiseen.

Kustannussäästöt

Kokonaiskustannuksien säästöt ovat palveluiden ensisijaiset tavoitteet. Säästöihin päästään hyvällä kehityssuunnitelmalla, jossa ei kuitenkaan tingitä palveluiden laadusta.

Digijohtaja palveluna

 

 • kustannussäästöt ja liikevaihdon kasvu digiteknologioita hyödyntämällä
 • alkutilanteen kartoitus asiakkaiden ja liiketoiminnan näkökulmasta
 • muutosjohtaminen, digiteknologian aiheuttamat toimintatapojen muutokset
 • digiteknologioiden käyttöönotto, lähtökohtana asiakkaiden ja liiketoiminnan vaatimukset
 • mm. uusien digitaalisten palveluiden käyttöön oton johtaminen
 • verkkosivut ja muu internet näkyvyys
 • palveluiden automatisointi digiteknologioiden avulla

 

Tietohallintopäällikkö palveluna

 

 • liiketoiminnan kehittäminen tietohallintoa hyödyntämällä
 • tietojärjestelmien ja toimittajien kartoitus, arviointi ja valinta
 • kokonaiskustannusten kartoitus ja kuriin laitto
 • tietoturvan kartoitus ja parannusehdotukset
 • kokonaisarkkitehtuurin laatiminen
 • tietohallintomallin kehittäminen
 • sertifikaatit: PRINCE2 Practitioner, ITIL ja COBIT 5 Foundation
 • menetelmät: COBIT 5, ITIL, PRINCE2

 

Projektipäällikkö palveluna

 

 • kustannussäästöt tehokkaalla projektinhallinnalla
 • monitoimittajaprojektit ja -hankkeet
 • projektitoiminnan kehittäminen
 • projektitoimiston ja -salkun johtaminen
 • Finanssialan, ERP-, netti-, viestintäjärjestelmä-, oheisjärjestelmä-, integraatio-, IT-infraprojektit
 • PRINCE2 Practitioner-tason sertifioitu projektipäällikkö
 • menetelmät: PRINCE2, Scaled Agile Framework (SAFe), ketterät menetelmät (SCRUM), vesiputousmalli, ITIL, COBIT 5

Kustannukset kuriin

Joustavuus – Luottamuksellisuus – Sopiva hinnoittelu – Kustannussäästöt